• Đường lối, chính sách  

Đổi mới cơ chế hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập
04/01/2017
(ĐCSVN) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL).
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình giáo dục mầm non
13:33 17/01/2017
(ĐCSVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
Tăng cường giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo
22:09 13/01/2017
(ĐCSVN) - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa có ý kiến chỉ đạo về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn.
Đối tượng, điều kiện mua hàng miễn thuế
22:02 13/01/2017
(ĐCSVN) - Nghị định kinh doanh hàng miễn thuế đã được Chính phủ ban hành, trong đó quy định cụ thể đối tượng và điều kiện mua hàng miễn thuế.
Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công
21:56 13/01/2017
(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công (Ban Chỉ đạo). Ban Chỉ đạo do Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm Trưởng ban.
Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
21:47 13/01/2017
(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.
Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 của ngành Giáo dục
16:29 13/01/2017
(ĐCSVN) - Bộ GD&ĐT ban hành kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 của ngành Giáo dục.
Mỗi năm giảm 1,5 - 2% biên chế
15:46 07/01/2017
(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 02/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế. Chỉ thị nêu rõ, từ nay đến năm 2021, mỗi năm Bộ, ngành, địa phương thực hiện giảm 1,5 đến 2% biên chế công chức, biên chế sự nghiệp được giao năm 2015.
Tăng cường nâng cao hiệu quả giám định tư pháp
21:46 06/01/2017
(ĐCSVN) - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương liên quan tăng cường đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp.
Quy định mới về mua, bán, đóng mới tàu biển
14:15 29/12/2016
(ĐCSVN) - Nghị định về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển vừa được Chính phủ ban hành.