• Đường lối, chính sách  

Đổi mới cơ chế hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập
04/01/2017
(ĐCSVN) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL).
Quy định cụ thể việc xử lý kỷ luật với học sinh vi phạm an toàn giao thông
16:45 23/02/2017
(ĐCSVN) - Bộ Giáo dục&Đào tạo (GD&ĐT) xây dựng kế hoạch triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2017.
Sẽ thiết lập Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em
16:11 23/02/2017
(ĐCSVN) - Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em năm 2016 đã nâng cấp hoạt động của Đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em thành Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em nhằm bảo vệ, hỗ trợ trẻ em có nguy cơ và cần bảo vệ khẩn cấp hoặc đang bị tổn hại…
Nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông
11:16 22/02/2017
(ĐCSVN)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 17/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Thẩm phán để sai sót trong nhiệm vụ không bổ nhiệm lại
17:16 20/02/2017
(ĐCSVN) – Đây là một trong những quy định tại Dự thảo “Quy định về xử lý vi phạm với công chức, viên chức và người lao động trong các tòa án Nhân dân” đang được Tòa án Nhân dân (TAND) Tối cao lấy ý kiến các đơn vị, cá nhân.
Rà soát các Chương trình hỗ trợ hợp tác xã
23:17 17/02/2017
(ĐCSVN) - Đây là nội dung trong thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về sửa đổi Nghị định 193/2013/NĐ-CP và thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.
Triển khai trước dịch vụ công trực tuyến sử dụng thường xuyên
21:47 17/02/2017
(ĐCSVN) - Đó là nội dung trong Thông báo 82/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Hội nghị về Chỉ số Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc.
Tiếp tục trao quyền thi hành án cho thừa phát lại?
17:13 16/02/2017
(ĐCSVN) - Dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại (TPL) đang được Bộ Tư pháp xây dựng giữ nguyên quy định Thừa phát lại được tổ chức thi hành theo đơn yêu cầu của đương sự đối với các bản án, quyết định thuộc thẩm quyền thi hành của cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện.
Đẩy mạnh công khai hóa thông tin về biện pháp bảo đảm đã đăng ký
17:21 14/02/2017
(ĐCSVN) – Thực tế hiện nay cho thấy, việc thực hiện quy định trao đổi thông tin về tình trạng pháp lý của tài sản bảo đảm còn chưa được đầy đủ và kịp thời, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia giao dịch…
Dự thảo Luật tố cáo (sửa đổi): Quy định cụ thể về những nội dung bảo vệ người tố cáo
16:42 07/02/2017
(ĐCSVN) - Dự thảo Luật tố cáo (sửa đổi) đã bổ sung một Chương về xử lý hành vi vi phạm, trong đó xác định rõ nguyên tắc xử lý hành vi vi phạm; áp dụng hình thức xử lý kỷ luật đối với người có thẩm quyền giải quyết tố cáo, người được giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo, người có trách nhiệm tổ chức thi hành kết luận nội dung tố cáo…