Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 27 tháng 11 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Kiểm tra giám sát - nội dung quan trọng trong công tác lãnh đạo ở Đảng bộ Hà Tĩnh
12:17 | 31/10/2010

(ĐCSVN) - Nhờ làm tốt công tác kiểm tra giám sát, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh (nhiệm kỳ 2005 – 2010) đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng thành hiện thực sinh động ở một tỉnh miền Trung, vốn được coi là một trong những địa phương nghèo khó nhất nước ta. 
 

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát - một trong những nội dung quan trọng
được thảo luận tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2010 - 2015
Ảnh :Vũ Cân

Trên phương diện lý luận cũng như thực tiễn, công tác kiểm tra, giám sát và giữ gìn kỷ luật của Đảng là một nội dung rất quan trọng trong công tác lãnh đạo. Muốn nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, điều kiện tiên quyết là cần phải làm tốt các công tác này. Qua kiểm tra, giám sát, nhiều vụ việc và vấn đề nảy sinh đã kịp thời được phát hiện, cảnh báo và xử, nhờ đó đã bảo đảm sự ổn định tình hình của địa phương. Nhiệm kỳ qua, số đơn thư khiếu nại tố cáo tại Đảng bộ Hà Tĩnh đã giảm trên 40%, số cán bộ đảng viên vi phạm việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng phải xử lý kỷ luật giảm 16,8%, số tổ chức Đảng vi phạm phải thi hành hành kỷ luật giảm 18%... Những kết quả đó đã tạo niềm tin cho cán bộ đảng viên và nhân dân, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trong các cấp, các ngành trên địa bàn toàn tỉnh.

Việc thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, gắn với cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, công tác tư tưởng và tổ chức cán bộ, đã bảo đảm vừa phát huy dân chủ, vừa giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng vì vậy đã trở thành yếu tố quan trọng quyết định sự đoàn kết, thống nhất nội bộ, giúp cán bộ, đảng viên vững vàng trước mọi thách thức, khó khăn để thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ chính trị mà nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVI đã đề ra. Đặc biệt, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng đã có tác dụng sâu sắc trong việc động viên, khuyến khích tính năng động, sáng tạo, tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tuy nhiên, những kết quả đó vẫn còn khá khiêm tốn so với yêu cầu đặt ra. Vì vậy, công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn mới đang đòi hỏi Hà Tĩnh phải tiếp tục nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; trong đó, một trong những nội dung hết sức quan trọng là phải thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và giữ gìn kỷ luật trong Đảng. Qua thực tiễn, Đảng bộ Hà Tĩnh đã đúc rút được những kinh nghiệm bổ ích sau đây:

Một là, cần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức Đảng và của đội ngũ cán bộ, đảng viên về mục tiêu, quan điểm và chiến lược của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát và giữ gìn kỷ luật trong Đảng. Gắn việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát với thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong Đảng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, mỗi cán bộ, đảng viên đều có những ưu điểm và khuyết điểm. Nếu thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình gắn với công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng thì sẽ khắc phục được khuyết điểm, phát huy được những ưu điểm. Ngược lại, nếu không thực hiện tốt sự kết hợp này, từ khuyết điểm nhỏ có thể dẫn đến khuyết điểm lớn phải xử lý kỷ luật và gián tiếp làm ảnh hưởng đến phong trào chung. Chính từ những vụ việc phức tạp xảy ra ở một số ngành và cơ sở trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Hà Tĩnh đã phải tốn không ít công sức để giải quyết gần một ngàn trường hợp cán bộ, đảng viên, trong đó có một số là cấp ủy viên các cấp phải thi hành kỷ luật. Đây chính là một trong những bài học kinh nghiệm mà Đảng bộ Hà Tĩnh đã rút ra trong nhiệm kỳ qua, do không thực hiện tốt sự kết hợp giữa công tác tự phê bình và phê bình gắn với công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng.

Hai là, để các nghị quyết của Đảng thực sự đi vào cuộc sống, công tác kiểm tra, giám sát gắn liền với việc sơ kết, tổng kết là rất cần thiết. Việc thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát và đoàn chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ qua là để phát huy hiệu quả của công tác này và trên thực tế đã có tác dụng rất thiết thực. Thông qua kiểm tra, giám sát, sẽ rút ra được những ưu điểm, khuyết điểm trong quá trình tổ chức thực hiện cũng như đánh giá khách quan và chính xác được tính hiệu quả của nghị quyết; từ đó rút được kinh nghiệm, bổ cứu kịp thời những mặt hạn chế, bảo đảm cho nghị quyết của Đảng sát với cuộc sống hơn. Mặt khác, qua kiểm tra, giám sát để có đầy đủ thông tin để đánh giá về phong trào, về cán bộ, đảng viên chính xác hơn; khắc phục bệnh thành tích, báo cáo sai sự thật, ngăn chặn có hiệu quả những đối tượng lợi dụng dân chủ làm ảnh hưởng uy tín cán bộ và tổn hại đến tập thể. Cũng qua kiểm tra, giám sát, kết quả thu được sẽ là căn cứ, làm cơ sở cho việc cân nhắc, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, đảng viên theo phương châm “vừa có lý, vừa có tình”, thiết thực động viên được phong trào.

Ba là, muốn xây dựng tổ chức đảng “trong sạch vững mạnh”, cần phải dựa vào nhân dân. Theo đó, công tác kiểm tra, giám sát phải phát huy cao nhất, tận dụng tốt nhất sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Trong đó, một mặt, phải tạo được sự phối hợp trách nhiệm của các tổ chức đảng, các đoàn thể và hội quần chúng; mặt khác, phải thường xuyên lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân đóng góp ý kiến xây dựng Đảng. Làm được như vậy, nhân dân sẽ càng tin tưởng vào Đảng hơn, từ đó sẵn sàng giúp Đảng phát hiện và uốn nắn được những sai lầm khuyết điểm, kịp thời xử lý sai phạm của cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng, làm cho Đảng thật sự trong sạch vững mạnh.

Bốn là, tiếp tục đổi mới và nâng cao hiểu quả hoạt động kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ luật trong đảng. Trước hết, tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, nhất là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong các thời kỳ; kiểm tra, giám sát việc chấp hành nguyên tắc, quy chế, chế độ công tác, thực hiện dân chủ trong đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ, phòng chống tham nhũng, lãng phí; các vụ việc nổi cộm, đơn thư khiếu nại, tố cáo, các vụ việc liên quan đến quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài chính, ngân sách, công tác cán bộ… Chú trọng giám sát người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Năm là, để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và hạn chế sai lầm, khuyết điểm, phải coi việc thực hiện tốt công tác giám sát là một yêu cầu bắt buộc. Công tác giám sát sẽ giúp phát hiện và cảnh báo kịp thời những biểu hiện có thể dẫn đến sai phạm. Do đó, giám sát phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên, nhằm tích cực chủ động phòng ngừa từ xa, không chờ tổ chức đảng và đảng viên xảy ra vi phạm rồi mới tiến hành kiểm tra, giám sát. Để bảo đảm các yêu cầu đó, cần có sự phân công giám sát, chỉ đạo cụ thể, đồng thời nâng cao trách nhiệm của cấp ủy đảng, của Uỷ ban Kiểm tra các cấp cũng như của từng cán bộ, đảng viên đối với việc thực hiện công tác giám sát.

Sáu là, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng muốn đạt kết quả tốt, cần quan tâm củng cố, kiện toàn Uỷ ban Kiểm tra các cấp, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực và trình độ của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát, nhất là đối với cơ sở; phải đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, tinh thông về nghiệp vụ, gương mẫu về phẩm chất đạo đức và có tính chiến đấu cao. Đồng thời với các biện pháp trên, phải gắn công tác kiểm tra, giám sát với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh “là đạo đức, là văn minh” theo phương châm “chủ động, chiến đấu, giáo dục và hiệu quả”./.

Các từ khóa theo tin:

Đinh Quốc Thị (Bí thư Thị uỷ thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh))

In trang | Gửi góp ý


Các tin/bài đọc nhiều nhất
· Định mức trang bị máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước áp dụng từ năm 2016
· Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội đàm với Thủ tướng Đức
· Khai mạc Hội nghị An toàn giao thông Việt Nam năm 2015
· Đồng chí Võ Kim Cự giữ chức Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
· Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội đàm với Tổng thống Đức
· Vùng núi phía Bắc có rét đậm, Bắc Trung Bộ đề phòng tố lốc và gió giật
· Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Viễn thông và Công nghệ thông tin ASEAN lần thứ 15
· Viện Khảo sát thiết kế, Binh đoàn 12 kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống
· Áp dụng công nghệ thông tin trong việc đăng ký thuốc và kê khai giá thuốc
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet