Trang chủ   |   Đại hội XII   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ báo   |   English   |   Français  | 
Hôm nay, ngày 14 tháng 10 năm 2015
Tìm kiếm     

Ðiện thoại
  +084 8048916
+084 8048161
+084 8048160
Fax:08044175
e-Mail:
  dangcongsan@cpv.org.vn
bandoc.dcsvn@gmail.com
Quốc hội khoá I (1946 – 1960)
09:33 | 13/04/2011
Danh sách Ban Thường trực Quốc hội khoá I (1946 - 1960) (13/04/11)
(ĐCSVN) - Quốc hội khoá I - Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam độc lập, là mốc đánh dấu bước phát triển nhảy vọt đầu tiên về thể chế dân chủ của nước Việt Nam mới. 

Ngày 06/01/1946, chỉ sau 5 tháng giành được độc lập, trong hoàn cảnh muôn vàn khó khăn, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo hết sức tài tình và sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã tiến hành thắng lợi cuộc Tổng tuyển cử, bầu ra Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam mới bằng phương thức bầu cử dân chủ, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Tổng tuyển cử mở ra một thời kỳ mới, lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – một nhà nước dân chủ, thực sự của dân, do dân và vì dân.

Tổng tuyển cử đã bầu ra Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam độc lập – Quốc hội khóa I, với tổng số 403 đại biểu tham dự, trong đó có 333 đại biểu được bầu và 70 đại biểu được chỉ định từ 2 đảng Việt Cách (Việt Nam Cách mạng đồng minh hội) và Việt Quốc (Việt Nam Quốc dân đảng) theo thoả thuận đạt được trước cuộc bầu cử ngày 24-12-1945 giữa Việt Minh (Việt Nam Ðộc lập Ðồng minh Hội) với 2 đảng này. Việc này thể hiện chủ trương của Việt Minh về hoà hợp dân tộc, tập trung lực lượng kháng chiến chống đế quốc xâm lược. Trong số 333 đại biểu được bầu có: 10 đại biểu nữ; 34 đại biểu dân tộc thiểu số; 87% là công nhân, nông dân, chiến sĩ cách mạng; 43% là không đảng phái.

Quốc hội đã thông qua danh sách Chính phủ đầu tiên của Nhà nước Việt Nam độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu, thông qua hai bản Hiến pháp của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, trong đó có bản Hiến pháp năm 1946 - bản Hiến pháp đầu tiên mở ra tiến trình xây dựng và phát triển hệ thống luật pháp xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

 

 Bác Hồ gặp cử tri ở Phúc Tân (Hà Nội)
 ngày
5-1-1946 (khoá I)
Nguồn:quochoikhoa13.quochoi.vn

Do đang trong giai đoạn đấu tranh cách mạng (kháng chiến chống Pháp, đấu tranh chống Mỹ và nguỵ quyền Sài Gòn), đất nước bị chia cắt, nên không thể tổ chức được một cuộc bầu cử trên cả nước để bầu Quốc hội khoá mới. Vì vậy, nhiệm kỳ hoạt động của Quốc hội khoá I kéo dài từ tháng 1-1946 đến tháng 5-1960.

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá I diễn ra vào ngày 2-3-1946, tại Nhà hát lớn thành phố Hà Nội, với sự tham dự của gần 300 đại biểu. Quốc hội đã thông qua danh sách Chính phủ liên hiệp kháng chiến do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu; danh sách Kháng chiến Uỷ viên Hội, do ông Võ Nguyên Giáp làm Chủ tịch; danh sách Quốc gia Cố vấn đoàn, do ông Cố vấn Tối cao Vĩnh Thuỵ (tức cựu hoàng Bảo Ðại) làm Ðoàn trưởng. Đồng thời, Quốc hội đã bầu Ban Thường trực Quốc hội do ông Nguyễn Văn Tố làm Trưởng ban và Ban Dự thảo Hiến pháp gồm 11 người.

Quốc hội khoá I cũng thông qua các văn bản pháp quy, trong đó có 2 Hiến pháp: Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà năm 1946 (Quốc hội thông qua ngày 9-11-1946); Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà năm 1960 (Quốc hội thông qua ngày 31-12-1959; Chủ tịch nước ký lệnh ban hành ngày 1-1-1960) và 16 luật, bao gồm: Dự án Luật Lao động (thông qua ngày 8-11-1946); Luật Cải cách ruộng đất (ban hành ngày 19-12-1953); Luật Ðảm bảo quyền tự do thân thể và quyền bất khả xâm phạm đối với nhà ở, đồ vật, thư tín của nhân dân (ban hành ngày 20-5-1957); Luật Quy định quyền lập hội (ban hành ngày 20-5-1957); Luật Quy định quyền tự do hội họp (ban hành ngày 20-5-1957); Luật về Chế độ báo chí (ban hành ngày 20-5-1957); Luật Công đoàn (ban hành ngày 5-11-1957); Luật Qui định Chế độ xuất bản (thông qua ngày 14-9-1957); Luật Qui định Những trường hợp phạm pháp quả tang và Những trường hợp khẩn cấp (thông qua ngày 14-9-1957); Luật Cấm chỉ mọi hành động đầu cơ về kinh tế (thông qua ngày 14-9-1957); Luật Qui định thể lệ bầu cử Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính các cấp (thông qua ngày 14-9-1957); Luật Tổ chức chính quyền địa phương (thông qua ngày 14-9-1957; ban hành ngày 31-5-1958); Luật Quy định chế độ phục vụ của sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam (ban hành ngày 31-5-1958); Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (ban hành ngày 13-1-1960); Luật Hôn nhân và gia đình (ban hành ngày 13-1-1960); Luật Nghĩa vụ quân sự (ban hành ngày 28-4-1960).

Ngay sau khi ra đời, Quốc hội khóa I đã có những đóng góp to lớn vào công cuộc củng cố nền độc lập, xây dựng Nhà nước dân chủ cộng hòa, góp phần quan trọng vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, với chiến thắng Ðiện Biên Phủ lừng lẫy, đưa miền Bắc bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, tiếp tục đấu tranh giải phóng miền Nam, tiến tới thống nhất đất nước./.

Các từ khóa theo tin:

Ban Văn kiện (Tổng hợp)

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Văn kiện Quốc hội toàn tập – Tập 7 (1987-1992), quyển 3 (1991-1992) (30/05/2011)
Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong thời kỳ mới (20/05/2011)
Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện quyền công dân trong những ngày bầu cử Quốc hội khóa I (6/1/1946) (19/05/2011)
Kỳ họp thứ bảy Quốc hội khoá VI: Thông qua Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1980 (19/05/2011)
Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá VI - kỳ họp đầu tiên của Quốc hội nước Việt Nam thống nhất (19/05/2011)
“Phát huy dân chủ, tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân” (18/05/2011)
“Tổng tuyển cử là tự do, bình đẳng, tức là dân chủ, đoàn kết” (16/05/2011)
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và hội đồng nhân dân các cấp với công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền (13/05/2011)
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về bầu cử Quốc hội (13/05/2011)
Vai trò chủ thể của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với việc tổ chức vận động bầu cử (13/05/2011)
 Trang 1 / 7 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Chủ tịch Quốc hội các khoá (09/04/2011)
Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (08/04/2011)
Thông tin chung về Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (08/04/2011)
65 năm – một chặng đường lịch sử vẻ vang của Quốc hội Việt Nam (07/04/2011)
Những sự kiện trọng đại trong cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa đầu tiên (07/04/2011)
Nhận thức và sự phát triển quan điểm của Đảng về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân ở Việt Nam (06/04/2011)
 Trang 1 / 1 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin/bài đọc nhiều nhất
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet