Đồng chí Trương Thị Mai và đồng chí Hoàng Bình Quân
tiếp đồng chí Ít-xlam Xê-lim và Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Bangladesh. Ảnh: TTXVN

Đồng chí Trương Thị Mai chúc mừng đồng chí Ít-xlam Xê-lim được tín nhiệm bầu lại làm Chủ tịch Đảng tại Đại hội XI của Đảng Cộng sản Bangladesh tháng 10/2016; khẳng định Đảng Cộng sản, chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp với Đảng Cộng sản Bangladesh; ghi nhận sự ủng hộ, giúp đỡ quí báu mà các nhà lãnh đạo và đảng viên Đảng Cộng sản Bangladesh đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Đảng Cộng sản Việt Nam mong muốn thúc đẩy hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị tốt đẹp giữa hai đảng, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Bangladesh, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đồng chí Ít-xlam Xê-lim bày tỏ khâm phục và chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế- xã hội của Việt Nam đạt được trong những năm qua, đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, nhiều khó khăn thách thức; cho rằng những thành tựu của công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo hơn 30 năm qua không chỉ đem lại những thay đổi tích cực cho đất nước và nâng cao đời sống nhân dân Việt Nam, mà còn là bài học kinh nghiệm và nguồn tư liệu quý giá cho các Đảng cộng sản và Cánh tả trên thế giới. Đồng chí khẳng định Đảng Cộng sản Bangladesh luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là trao đổi thông tin, lý luận và chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, tổ chức đảng, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.

* Đồng chí Ít-xlam Xê-lim và Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Bangladesh cũng đã có cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương làm Trưởng đoàn. Hai bên đã thông báo cho nhau tình hình mỗi đảng, những nét lớn về tình hình kinh tế-xã hội mỗi nước, trao đổi ý kiến về những vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, thảo luận các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường quan hệ hai đảng, hai nước.

* Trong thời gian thăm Việt Nam, đồng chí Ít-xlam Xê-lim và Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Bangladesh đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và sẽ tiếp tục có các cuộc làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên, lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; thăm một số cơ sở kinh tế và văn hóa ở địa phương./.

PV/TTXVN